Een uitstekende ervaring

Toepassingsgebieden

 

De GARAY groep beschikt over de ervaring en biedt oplossingen voor een breed scala aan sectoren waarin de strijd tegen corrosie en chemische aantasting een topprioriteit is. Wij zoeken steeds naar de meest effeciënte oplossing met de beste voorwaarden

Wij bieden oplossingen voor corrosie en chemische aantasting en permanent onderhoud ter plaatse.

De GARAY groep is is aanwezig in een aantal specifieke sectoren:

» Chemische en electrochemische industrie

» Behandeling van gassen en vloeistoffen

» Kunstmest- en compostfabrieken

» Ijzer- en staalindustrie

» Petrochemie (raffinaderijen)

» Verwerking van mineralen

» Nucleaire en thermische centrales

» Vervoer van gevaarlijke goederen

» Waterzuivering en behandeling van afvalwater

» Papierindustrie

» Fabrieken voor de ontzilting van zeewater

» Scheepsbouw en visserij
© 2013 | Webdesign by My-Websitebuilder.com |  SEO & SEA by Opti-Seo.com